Først tak for at I tænkte på os og på familierne i Lukashuset, Danmarks første hospice for børn og unge.

Sankt Lukas Stiftelsen har en 117 år lang historie som Diakonissehus. Det centrale har været det diakonale arbejde, som søstrene i mange år bar alene. Da søstrene levede i et fællesskab på Stiftelsen, gik al indtægt, deres løn og hvad man ellers modtog direkte til brugerne i Stiftelsens forskellige tilbud.

Princippet med, at alle gaver, arv og donationer går direkte til de tilbud/brugere, som de er givet til, gælder stadig her på Stiftelsen. Dvs at vælger I at støtte Lukashuset, går det donerede beløb direkte til Lukashuset. Vi er stadig i den situation, at vi stort set selv skal finansiere driften af Lukashuset. Glædeligt nok har af Regeringen stillet forslag til finansloven om at støtte et børnehospice med 5 mio. kr. – men det er kun et forslag, OG det koster årligt 11.5 mio. kr. at drive – så der er lang vej igen. Pt drives Lukashuset af donationer og Stiftelsens egne midler. Derfor modtages al støtte med stor taknemmelighed.

Vi har for tiden ingen større ønsker om finansiering af fysiske ting til Lukahuset, så støtte går hovedsageligt til drift. Dog som jeg nævnte for dig i telefonen, så har vi en aktivitetskonto, som dækker ekstra aktiviteter for familierne, de livstruede børn og deres søskende.

 

http://sanktlukas.dk/bornehospice/

 

 

 

 

 

www.sanktlukas.dk