Vi har i 2016 og 2017 fravalgt at støtte FMKB og støtter i stedet aktiviteter for beboerne på Lucas Huset -- Hospice for børn.